Word Vriend van kasteel Amerongen

De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen draagt sinds 1983 door middel van allerlei activiteiten bij aan de instandhouding van Kasteel Amerongen, de daarin aanwezige collecties, de tuin en het park.
Als u het kasteel ook een warm hart toedraagt, kunt u Vriend worden. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier.
De minimumbijdrage is € 30 voor 1 persoon,  € 40 voor 2 personen of € 50 voor 3 of meer personen uit één huishouden.
Als vriend krijgt u gratis toegang tot kasteel en tuin tijdens de openingsuren, onze nieuwsbulletins en gratis toegang tot de jaarlijkse vriendendag. De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar kan zijn.