Doelstelling

De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen is opgericht in Amerongen op 30 maart 1983 en heeft als doelstelling: het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan Kasteel Amerongen;

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het werven van vrienden;
b. het organiseren van vrienden- , themadagen en andere evenementen;
c. het verzamelen van fondsen ten behoeve van de restauratie en onderhoud van het kasteel Amerongen met       bijgebouwen, tuinen, inventaris en archieven;
d. de aankoop van voorwerpen die een verantwoorde aanvulling betekenen op de aanwezige inventaris en archieven;
e. het geven van voorlichting en het verzorgen van publicaties;
f. het geven van adviezen aan de Stichting Kasteel Amerongen;
g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar kan zijn.
De stichting geeft u gaarne nadere informatie over schenken en nalaten.