Bestuur/ ORGANISATIE

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit:

Dhr. J.L. Herremans, voorzitter
Mevr. M.M.D. den Haan-Walder, secretaris
dhr. J. Korver, penningmeester
dhr. J. de Jong, bestuurslid
Mevr. drs. K. Moolenburgh-Fels, algemeen bestuurslid

Het secretariaat is bereikbaar via:  mailto:secretariaatvrienden@kasteel-amerongen.nl
Vragen m.b.t. tot concerten via: mailto:concerten@kasteel-amerongen.nl
De redactie van het bulletin via: mailto:redactie.vrienden@kasteel-amerongen.nl
De vriendenadministratie via:  mailto:svka-admin@planet.nl
Vriendenadministratie-rek.nr IBAN NL37 INGB 0000 1518 38
Algemeen rekeningnummer: IBAN NL06 INGB 0000 0061 63
Kamer van Koophandel nummer: 411 806 27
RSIN:  805 994 841